1. Slaby, T. et al. Coherence-Controlled Holographic Microscopy for Coherence-Gated Quantitative Phase Imaging. in Imaging and Applied Optics 2014 DM4B.3 (Optical Society of America, 2014). doi:10.1364/DH.2014.DM4B.3
 2. Lošt’ák, M., Chmelík, R., Slabá, M. & Slabý, T. Coherence-controlled holographic microscopy in diffuse media. Opt Express 22, 4180–4195 (2014).
 3. Chmelik, R. et al. in Progress in Optics (ed. Wolf, E.) 59, 267–335 (Elsevier, 2014).
 4. Antos, M., Collakova, J. & Chmelik, R. Inkubační zařízení k pozorování buněk v koherencí řízeném holografickém mikroskopu. Jemná mechanika a optika 2013, 174–176 (2013).
 5. Krizova, A., Collakova, J. & Chmelik, R. Koherencí řízený holografický mikroskop a jeho aplikace na ÚFI VUT v Brně. Jemná mechanika a optika 2013, 171–173 (2013).
 6. Collakova, J. et al. Multimodální holografický mikroskop - společný projekt VUT a TESCAN. Jemná mechanika a optika 59, 160–162 (2014).
 7. Týč, M., Kvasnica, L., Slabá, M. & Chmelík, R. Numerical refocusing in digital holographic microscopy with extended-sources illumination. Opt Express 21, 28258–28271 (2013).
 8. Slabý, T. et al. Off-axis setup taking full advantage of incoherent illumination in coherence-controlled holographic microscope. Opt Express 21, 14747–14762 (2013).
 9. Kollarova, V. et al. Possibilities of imaging through scattering media by means of a coherence-controlled holographic microscope. in (2014).
 10. Collakova, J. et al. Quantitative Phase Imaging in Turbid Media by Coherence-gated Off-axis Holographic Microscope. in Digital Holography and Three-Dimensional Imaging DTu2A.4 (Optical Society of America, 2013). doi:10.1364/DH.2013.DTu2A.4
 11. Zikmund, T. et al. Sequential processing of quantitative phase images for the study of cell behaviour in real-time digital holographic microscopy. J Microsc 256, 117–125 (2014).
 12. KOLLÁROVÁ, V.; ČOLLÁKOVÁ, J.; DOSTÁL, Z.; VESELÝ, P.; CHMELÍK, R.: Quantitative phase imaging through scattering media by means of coherence- controlled holographic microscope. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS, 2015, roč. 20, č. 11, s. 1112016- 1 (111206-8 s.)ISSN: 1083- 3668.

SEM APPLICATIONS

To learn more about SEM APPLICATIONS please also visit our website.

Q-PHASE

To learn more about Q-PHASE please visit our website.